Politica de Confidențialitate

 

Cerere de acord și informații generale privind: POLITICA PRIVIND PROTECȚIA ȘI PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Vă mulțumim pentru interesul acordat serviciilor și produselor SC Victorion Luxury Fashion SRL. Pentru noi, având în vedere relația noastră specială cu dumneavoastră, este deosebit de important să asigurăm protecția și confidențialitatea datelor cu caracter personal pe care ni le furnizați.
Prin urmare, acordăm o atenție deosebită protecției confidențialității vizitatorilor („persoanele vizate”) care accesează site-ul nostru web, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date („GDPR”).


PRINCIPII DE PRELUCRARE A DATELOR


SC Victorion Luxury Fashion SRL se obligă să respecte principiile de protecție a datelor cu caracter personal (Principii) prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt:
1. Procesate corect, legal și transparent;
2. Colectate în scopuri specificate, explicite și legitime;
3. Adecvate, relevante și limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
4. Corect și actualizat;
5. Păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult decât este necesar în raport cu scopul prelucrării;
6. Prelucrate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care să asigure o securitate adecvată a prelucrării, astfel încât datele să fie intacte, confidențiale și disponibile.


Care este scopul și temeiul juridic al prelucrării?


Datele personale furnizate cu consimțământul dumneavoastră sunt și vor fi colectate și prelucrate de noi exclusiv în scopurile pe care le vom prezenta mai jos.
Menționăm că prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează pe baza consimțământului dumneavoastră în acest sens (art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul general privind protecția datelor, denumit în continuare Regulamentul.
Situațiile în care SC Victorion Luxury Fashion SRL va colecta și prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal și scopurile în care vor fi prelucrate aceste date sunt următoarele:

1) Comanda sau inregistrarea contului pe site-ul www.iibreaza.ro
Colectarea datelor cu caracter personal in acest caz are scopul principal de a permite crearea unui cont de utilizator, prin care veti avea acces la produsele achizitionate. Totodată, unele dintre aceste date (de exemplu, adresa de e-mail, numărul de telefon) sunt necesare pentru o bună comunicare între compania noastră și dumneavoastră, în calitate de client, precum și pentru transmiterea de oferte promoționale către dumneavoastră, ocazional.
Toate aceste informații colectate au scopul exclusiv de a optimiza și îmbunătăți funcționarea platformei noastre, astfel încât să vă oferim cea mai plăcută experiență la utilizarea acesteia.

2) Prelucrarea formularului de contact/oferta
SC Victorion Luxury Fashion SRL va folosi informațiile pe care le furnizați în secțiunea de contact corespunzătoare de pe site, exclusiv în scopul procesării cererii dumneavoastră.
Prin furnizarea oricăror date personale prin intermediul site-ului www.iibreaza.ro, înțelegeți și sunteți de acord că datele dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Politicii de protecție a datelor a SC Victorion Luxury Fashion SRL.
Totodată, unele dintre aceste date (de exemplu, adresa de e-mail, numărul de telefon) sunt necesare pentru o bună comunicare între compania noastră și dumneavoastră, în calitate de client, precum și pentru transmiterea de oferte promoționale către dumneavoastră, ocazional.
Toate aceste informații colectate au scopul exclusiv de a optimiza și îmbunătăți funcționarea platformei noastre, astfel încât să vă oferim cea mai plăcută experiență la utilizarea acesteia.
SC Victorion Luxury Fashion SRL se obligă să nu prelucreze datele personale furnizate într-un alt scop decât cel pentru care au fost transmise, cu excepția situațiilor în care există consimțământul dumneavoastră expres de a le folosi și în alte scopuri.

3) Publicații/Buletine informative
Dacă v-ați abonat la secțiunea Publicații / Newsletter a www.iibreaza.ro, datele dumneavoastră personale vor fi folosite în scopul exclusiv de a vă trimite aceste informații cu conținut legal.
Datele dumneavoastră personale vor fi șterse imediat, atunci când vă anulați abonamentul din secțiunea Publicații / Newsletter a www.iibreaza.ro.
Vă puteți dezabona oricând prin link-ul atașat Publicației/Buletinului informativ primit sau printr-o solicitare scrisă adresată responsabilului cu protecția datelor SC Victorion Luxury Fashion SRL.Cine are acces la datele tale?


SC Victorion Luxury Fashion SRL, în calitate de operator de date cu caracter personal, a desemnat un responsabil cu protecția datelor, având obligația de a asigura respectarea prevederilor GDPR în operațiunile de prelucrare a datelor efectuate de companie.
Vizitatorii site-ului au posibilitatea de a contacta în orice moment, direct, responsabilul cu protecția datelor, cu privire la orice probleme legate de această politică, folosind datele de contact de mai jos:
E-mail: anda.manescu@iibreaza.ro, tel. 0734.379.177. Adresa postala:
Str. Republic, no. 57, Breaza city, Prahova county.
Vă informăm că, pentru funcționarea eficientă a platformei, folosim diferite servicii de la furnizori externi sau interni („persoane autorizate de operator”), cărora le putem transmite o parte din datele personale colectate de la dumneavoastră, cu mențiunea expresă. că vom folosi numai persoane autorizate care oferă garanții suficiente pentru implementarea măsurilor tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerințele prevăzute în Regulament și să asigure protecția drepturilor dumneavoastră. Categoriile de servicii pentru care colaborăm cu furnizorii menționați mai sus și datele personale transferate acestora sunt următoarele:
1. Servicii de newsletter - adresa de e-mail, nume, prenume, numar de telefon;
2. Servicii de facturare - nume, prenume, adresa de e-mail, numar de telefon, adresa;
3. Servicii de curierat/poștă - nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, adresă;
4. Servicii de procesare a plăților online - nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, adresă;
5. Servicii de comentarii - nume, prenume, e-mail;
6. Servicii de contabilitate – nume, prenume, adresa, cnp;
7. Servicii juridice – nume, prenume, adresa, cnp.

 

Cât timp sunt stocate datele dvs.?


SC Victorion Luxury Fashion SRL poate păstra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, considerate rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior.
Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră vor fi prelucrate în timpul relației contractuale cu dumneavoastră, precum și ulterior, pe o perioadă rezonabilă, care nu poate fi mai scurtă decât termenul general de prescripție.
Datele pe care le furnizați prin abonarea la secțiunea Publicații/Newsletter a site-ului nostru sunt păstrate până în momentul dezabonării voluntare, efectuată prin link-ul conținut în Publicația/Newsletter primit sau printr-o solicitare scrisă adresată managerului nostru pentru protecția datelor.

 

Care sunt drepturile tale?


1.- dreptul de acces la date – aveți dreptul de a obține de la SC Victorion Luxury Fashion SRL o confirmare că datele cu caracter personal care vă privesc sunt sau nu prelucrate, precum și acces la datele respective; totodată, puteți obține o copie a datelor cu caracter personal furnizate companiei noastre și care fac obiectul prelucrării; pentru orice alte copii solicitate de dvs., SC Victorion Luxury Fashion SRL poate percepe un comision rezonabil, pe baza costurilor administrative; dacă vă depuneți cererea electronic și cu excepția cazului în care solicitați un alt format, informațiile vă vor fi furnizate într-un format electronic utilizat în mod obișnuit;
2. - dreptul la rectificare – aveți dreptul de a obține rectificarea de către SC victorion luxury Fashion SRL a datelor cu caracter personal inexacte, precum și dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal incomplete; SC Victorion Luxury Fashion SRL va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal orice rectificare a acesteia, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau implică eforturi disproporționate și vă va informa despre acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;
3. - dreptul la ștergerea datelor – aveți dreptul de a obține de la SC Victorion Luxury Fashion SRL ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar SC Victorion Luxury Fashion SRL este obligată să șteargă datele respective, atunci când:
1) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
2) vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există un alt temei legal pentru prelucrare;
3) vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime imperative pentru prelucrare;
4) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
5) datele personale trebuie șterse pentru a respecta o obligație legală a SC Victorion Luxury Fashion SRL în baza legislației Uniunii sau a legislației române; SC Victorion Luxury Fashion SRL va notifica fiecare destinatar căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal despre orice ștergere a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau implică eforturi disproporționate și vă va informa despre acești destinatari, dacă solicitați acest lucru;
4. - dreptul la restricționarea prelucrării – aveți dreptul de a obține de la SC Victorion Luxury Fashion SRL restricția de prelucrare dacă vă aflați într-unul din următoarele cazuri: contestați exactitatea datelor, pentru perioada care o permite 1) SC Victorion Luxury Fashion SRL pentru a verifica acuratețea datelor; 2) prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării acestora; 3) SC Victorion Luxury Fashion SRL nu mai are nevoie de datele personale în scopul prelucrării, dar le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; 4) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale SC Victorion Luxury Fashion SRL prevalează asupra drepturilor dumneavoastră; SC Victorion Luxury Fashion SRL va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal orice restricție de prelucrare, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau implică eforturi disproporționate și vă va informa despre acești destinatari, dacă solicitați acest lucru;
5. - dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul de a primi datele dumneavoastră cu caracter personal, așa cum au fost furnizate SC Victorion Luxury Fashion SRL, într-un format structurat, utilizat în prezent și care poate fi citit automat și prin transmiterea acestor date către alt operator, sub anumite conditii; în exercitarea acestui drept, aveți dreptul ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie transmise direct de la SC Victorion Luxury Fashion SRL către alt operator atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;
6. - dreptul la opoziție – aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația dumneavoastră particulară, în orice moment, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri în baza acelor prevederi;
7. - dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri;
8. - dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
9. - dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de SC Victorion Luxury Fashion SRL pe baza consimțământului anterior retragerii acestuia.

 

SECURITATEA PRELUCRĂRII


SC Victorion Luxury Fashion SRL a adoptat măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a vă proteja datele personale împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare sau dezvăluire necorespunzătoare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală.
Toți angajații și colaboratorii SC Victorion Luxury Fashion SRL, precum și orice terți care acționează în numele și în numele SC Victorion Luxury Fashion SRL sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor dumneavoastră, în conformitate cu prevederile prezentei Politici.


PRELUCRARE AUTOMATĂ A DATELOR. COOKIE


Site-ul www.iibreaza.ro folosește identificatori cookie. Citiți detalii pe pagina Politica cookie


DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ


SC Victorion Luxury Fashion SRL este proprietarul exclusiv al tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra conținutului acestui site web, inclusiv, dar fără a se limita la, articole, text, fotografii, ilustrații, muzică, clipuri audio și video, mărci comerciale, embleme și desene.
Vizitatorii site-ului înțeleg și sunt de acord că nu vor putea folosi materialele menționate mai sus în niciun fel, cu excepția utilizării aprobate expres de SC Victorion Luxury Fashion SRL.
Nicio secțiune a conținutului acestui site nu poate fi reprodusă, distribuită sau publicată sub nicio formă sau prin orice mijloc, fără acordul prealabil scris al SC Victorion Luxury Fashion SRL. Prin urmare, vizitatorii site-ului înțeleg și sunt de acord să nu modifice, să vândă, să distribuie sau să creeze lucrări/lucrări/derivate, pe baza imaginilor și informațiilor publicate pe acest site, în niciun fel fără acordul prealabil scris al SC Victorion Luxury Fashion SRL.


ACTUALIZARE A POLITICII DE PROTECȚIA ȘI PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE


Vă rugăm să rețineți că această Politică poate face obiectul unor modificări periodice de conținut, prin actualizarea site-ului www.iibreaza.ro. Deci este necesar să verificați această pagină pentru orice actualizare.
Vă rugăm să nu continuați să utilizați site-ul www.iibreaza.ro dacă nu sunteți de acord cu astfel de modificări.
Declarăm că prin acceptarea acestui acord, datele dumneavoastră personale vor fi prelucrate de SC Victorion Luxury Fashion SRL, conform prezentei Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal.


Mulțumim!

 

Coș de cumpărături

Coșul tău este gol.

Întoarce-te la cumpărături